Pravidelně tancujeme každý čtvrtek od 19:00 do 22:00
We dance regularly on Thursdays from 7pm till 10pm

Přijďte si zatancovat každý čtvrtek od 19:00 do 22:00 hod.

10. 3. 2019
MACHOL Čechia 2019 - 24. až 28. 7. 2019 s učiteli: Boaz Cohen, Eyal Ozeri, Gidi Eiko, Michal Bachar a Yaron Ben-Simchon.
11. 3. 2018
Registrace na MACHOL Čechia 2018 zahájena. Přihlášku najdete na stránce Machol Čechia.
26. 11. 2017
MACHOL Čechia 2018 s učiteli: Boaz Cohen, Gidi Eiko, Eyal Ozeri a Dudu Barzilay.
8. 11. 2017
Termín MACHOLu Čechia 2018 bude od 11. do 15. 7. 2018.
20. 12. 2016
Termín MACHOLu Čechia 2017 bude od 28.6. do 2.7. 2017.

>>>

Izraelské lidové tance

Izraelské lidové tance začaly vznikat na konci dvacátého století, kdy do tehdejší Palestiny přicházelo větší množství židovských přistěhovalců. Ti pocházeli z různých koutů světa a přinesli si s sebou specifické zvyky, vkus, hudbu a kulturní prvky. První tance předchůdců dnešního izraelského národa tak vznikaly např. jako variace na polku, mazurku či krakoviak. Krom těchto "diasporních" vlivů se však brzy projevil velký zájem o kulturu Orientu, zvláště pak kulturu sousedních etnik (arabů a beduínů). V tancích se však také odrážejí tradice židovského tance začínající už v Bibli, etnické tradice, židovské svátky, krajina Izraele a dokonce i hodnoty a životní styl izraelského národa.

V roce 1944 byl v kibucu Dalia zorganizován první festival Izraelských lidových tanců. V té době byly tance již populární a choreografové začali na základě vzorů (židovské tance při různých oslavách i tance či kroky okolních etnik či kultur v Diaspoře) vymýšlet tance, ke kterým muzikanti skládali hudbu a texty. Tanec, hudba i text vždy v souladu vypovídaly stejný příběh. Později byla založena organizace lidových tanců a ty se staly masovou záležitostí.

Od roku 1988 je ve městě Karmiel, které se nalézá v oblasti střední Galilee, pořádán třídenní mezinárodní festival lidových tanců, kterého se účastní skupiny i jednotlivci z Izraele i celého světa.

Izraelské lidové tance se, zřejmě díky své historii, od lidových tanců jiných národů značně liší. I dnes jsou stále živé, neustrnuly a nadále se vyvíjejí, v Izraeli vznikají nové takřka každý den. Mnoho lidí si v současnosti chodí zatančit nejen v Izraeli, ale také v Diaspoře, do které se zpětně nová izraelská kultura v podobě tanců vrátila. Téměř v každém větším městě nejen západního světa dnes existuje skupina lidí tancující Izraelské lidové tance. Praha, naštěstí, není výjimkou.

Izraelské lidové tance všeobecně vynikají svým mnohostranným přínosem. Jsou příležitostí pro tělesné vyžití, procvičení paměti, ale také přirozeným způsobem, jak se seznámit s židovskou hudbou a skrze texty písní také s tradicemi a zvyky.